Verzet tegen nieuwe locatie moskee

Gepubliceerd op 9 oktober 2012 om 14:59

Meer dan 155 bewoners van de Naaldwijkse wijk Lage Woerd hebben zich verenigd in hun bezwaren tegen de eventuele vestiging van een islamitische gebedsruimte in de voormalige Boemerang-school aan de Van der Doortogestraat. Die bundeling bleek dinsdagavond bij de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Westland.

Namens het bewonerscomité werd van het spreekrecht gebruik gemaakt door een advocaat. Mede ten overstaan van een volle publieke tribune hield de raadsman de commissieleden voor, dat er onder de omwonenden onvoldoende draagvlak bestaat voor dit plan.

Het bestaan van draagvlak gold als een belangrijke voorwaarde. Het werd uiteindelijk vooral een taalkundige discussie over de begrippen 'levensbeschouwing' en religie. Laatstgenoemde term is een specifieke invulling van het bredere begrip 'levensbeschouwing', maar men zou ook kunnen zeggen dat religie daaronder kan worden begrepen. Het verschil is van groot belang in deze zaak, want in het ene geval is het bijna al een gelopen race en in het andere geval hebben wethouder Meijer en de moskeevereniging een serieus probleem.

Door de advocaat van de bewoners en door raadslid Gardien van LPF Westland werden diverse bestemmingsplannen onder de aandacht gebracht, waarin de termen levensbeschouwing en religie nadrukkelijk naast elkaar zijn gebruikt. In hun optiek is dat een bewijs van een verschillende lading van de twee begrippen. Namens de moskeevereniging Al Mouwahidin werd het woord gevoerd door bestuurslid A. Tahayekt. Hij onderstreepte, dat zijn vereniging de school niet wil ombouwen, er geen minaret zal komen en er evenmin in de openbare ruimte zal worden opgeroepen tot gebed. Hij wilde graag goede buren worden met de omwonenden.

Bron: wos.nl