Advocaat gemeente: geen belemming voor gebedshuis

Gepubliceerd op 30 oktober 2012 om 15:03

Volgens een door de gemeente Westland geraadpleegd advocatenkantoor is er geen bestemmingsplan- technisch probleem om een gebedshuis te vestigen in de voormalige Boemerangschool aan de Van der Doortogestraat in Naalwijk. Dit heeft wethouder Meijer maandagmiddag in een memo laten weten.

Moskeevereniging Almouwahidin wil in dat schoolgebouw een islamitische gebedsruimte vestigen, maar in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad waren twee weken geleden vragen gesteld of zo'n gebedsruimte wel binnen het geldende bestemmingsplan past.

Wethouder Meijer had toegezegd om de gerezen vragen uit te laten zoeken. Centrale vraag was of het begrip 'religie' zonder meer kon worden begrepen onder de bestemming 'levensbeschouwelijke voorzieningen'. Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan is tot de conclusie gekomen,dat er geen belemmering is.

De advocaat van ruim 155 omwonenden meent, dat de omschrijving 'levensbeschouwelijke voorzieningen' onvoldoende concreet is om in de voormalige school een gebedshuis te te staan. Deze visie wordt in elk gedeeld door de raadsfractie van LPF Westland.

Ten aanzien van de vraag of er op het terrein bij de school parkeerplaatsen mogen worden aangelegd, is het oordeel van het door de gemeente geraadpleegde advocatenkantoor eveneens positief. "Als die parkeerplaatsen maar ten dienste van de bestemming zijn", aldus het kantoor.

Bron: wos.nl