Missie & visie moskee Almouwahidin


Missie

Onze moskee heeft als primaire doel het creëren van gelegenheid voor moslims om Allah (de verhevene) te aanbidden en zo hun geloof te kunnen belijden. Wij  willen  een  levendige  plek  zijn voor  de  islamitische  gemeenschap  in  het Westland  en  omgeving waarbij Allah (de verhevene) wordt aanbeden door te bidden, te  praten,  te  vieren, te onderwijzen en  te  leren  over de Islam  en goede  werken  te  verrichten. Als uitgangspunt zijn de Islamitische normen  en waarden met  behoud  van  de  eigen identiteit van deMarokkaanse gemeenschap.

Visie

Wij  streven  ernaar  een  moskee  te  zijn  die  open  staat  voor moslims en niet-moslims. Door het  organiseren van religieuze, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen wij kennis over de Islam verspreiden, saamhorigheid onder moslims bevorderen en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren. Activiteiten worden door en voor leden van de vereniging georganiseerd maar zijn in het algemeen ook voor de brede islamitische  gemeenschap  in  het Westland  en  omgeving. De activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Doelen

Op basis van onze missie en visie hebben wij de volgende doelen gesteld:

 -De moskee behouden als religieus en cultureel erfgoed voor de volgende generaties.

- De moskee als een plek waar mensen kennis op kunnen doen over de Islam in de meest brede zin van het woord.

-De saamhorigheid onder de Islamitische gemeenschap vergroten.