Activiteiten 


Onze activiteiten zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:

  • educatieve activiteiten
  • sociaal-culturele activiteiten
  • sportieve activiteiten
  • maatschappelijke activiteiten
  • religieuze activiteiten