Sadaqa tijdens de Ramadan


De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij verklaarde:

'De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan'.

Omdat met sadaqa in Ramadan hogere beloningen worden verkregen dan op overige dagen, zou een moslim zoveel mogelijk moeten geven. In de Qoraan staat hierover:

'En zij geven voedsel van het beste wat zij hebben uit liefde voor de armen, de wees en de gevangenen zeggende;' Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij vragen geen beloning noch dank van u. Wij vrezen van onze Rabb een moeilijke en drukkende dag'. Daarom zal Allah hen tegen het kwade van die dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken. En Hij zal hen voor hun geduld en standvastigheid belonen met een tuin en kleding van zijde' (Soerah Addahr : Ayah 9-13)

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Als een gelovige een hongerige gelovige eten geeft, zal Allah hem voeden met vruchten uit het Paradijs. En degene die water geeft aan een dorstige gelovige, Allah zal hem vergezelde nectar geven'.

Toen zeiden de mensen: 'O boodschapper van Allah, maar niet iedereen van ons kan een persoon vinden die vast, zodat hij zijn vasten met ons kan breken'. De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde:

'Allah schenkt deze beloning aan degene die aan een vastende persoon een teugje melk, een dadel, of een mond vol water verstrekt'. Waarna Allah hem een mond vol water zal verstrekken uit Zijn bassin, en hij nooit meer dorst zal hebben, totdat hij wordt toegelaten in het Paradijs.

Overgeleverd door Abu Huraira Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Onze Heer, de Gezegende, de Verhevene komt iedere avond naar ons tot de dichtsbijzijnde hemel, en zegt:' Is daar iemand die tot Mij smeekt zodat Ik mogelijk gehoor kan geven aan zijn smeekbede? Is daar iemand die Mij ietsvraagt, zodat Ik mogelijk zijn verzoek kan inwilligen? Is daar iemand die vraagt om vergiffenis , zodat Ik hem mogelijk kan vergeven?'(Buchari)