Aanslagen Parijs - 13 november 2015

Gepubliceerd op 14 november 2015 om 21:15

Namens het bestuur van vereniging Almouwahidin spreken wij onze afschuw uit over de terroristische aanslagen in Parijs van vrijdagavond jongstleden. Hierbij zijn ruim 130 onschuldige mensen om het leven gebracht. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze vreselijke daad.

Wij verwerpen elke vorm van geweld ongeacht vanuit welke overtuiging deze wordt gepleegd. Wij leren binnen de Islam dat geweld niets oplost en alleen maar angst en verwarring zaait. Bovendien zet geweld de verhoudingen binnen een vreedzame samenleving alleen maar op scherp. Wij geloven in een samenleving waarin mensen in verbondenheid en vrede met elkaar samenleven.

Daarom roepen wij een ieder op om conflicten en meningsverschillen ten alle tijden op een beschaafde en constructieve manier op te lossen. Wij roepen iedereen in onze samenleving op (moslims en niet-moslims) altijd te kiezen voor de weg van dialoog en discussie.

Daarnaast vragen wij een ieder individu of (overhieds)organisatie om altijd voorzichtigheid, redelijkheid en proportionaliteit te betrachten bij het handelen naar deze excessen in de samenleving.

Lees hier ook de persverklaring van Samenwerkingsverband van islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH)