Sponsor het nieuwe tapijt

Gepubliceerd op 1 juli 2013 om 19:57

Alhamdoullilah zijn wij al een heel eind met de verbouwing. Nu het einde van de verbouwing naderd is het de beurt aan het tapijt in de gebedsruimten.

Om dit te kunnen bekostigen zijn we op zoek naar broeders en/of zusters die vierkante meters willen sponsoren. Een vierkante meter tapijt kost 50 euro. U kunt zoveel vierkante meters sponsoren als u wilt.

Neem contact met ons op of stort uw donatie op rekeningnummer NL74 RABO 0343 6365 49 t.a.v. Vereniging Almouwahidin. Vermeld hierbij hoeveel meters u wilt sponsoren en dat het om de tapijtactie gaat.

Moge Allah u belonen voor al uw giften!